Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Thứ Năm, 02/12/2021

Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, bà Dương có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán nội bộ và kế toán kiểm toán.

  • Thành tựu: Hoàn thành xuất sắc quyết toán năm 2004-2013 Cục Thuế Bình Dương.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.
 
Tin tức khác