Nhân sự chủ chốt

Để Sàn giao dịch BĐS Nam Long có được những thành quả như ngày hôm nay, đó là nhờ vào sự tận tâm phục vụ, sự tâm huyết cống hiến của tất cả các thành viên trong công ty. Và chắc chắn không thể thiếu đi được sự dẫn dắt, lãnh đạo sáng suốt của những nhân sự chủ chốt – những con người tài ba, bản lĩnh, đã lèo lái con thuyền Công ty qua bao nhiêu khó khăn cũng như làm nên thành công cho Công ty.

Nhân sự

Ban lãnh đạo

Ông Châu Quang Phúc

Ông Châu Quang Phúc

Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên
Ông Phạm Trung Quân

Ông Phạm Trung Quân

Thành viên HĐTV
Ông Lê Thanh Thành Công

Ông Lê Thanh Thành Công

Thành viên HĐTV
Bà Trần Thị Thanh Thúy

Bà Trần Thị Thanh Thúy

Giám đốc kinh doanh

Bà Phạm Lê Việt Thái

Bà Phạm Lê Việt Thái

Giám Đốc Phát Triển Đại Lý
Bà Nguyễn Thị Thúy Châu

Bà Nguyễn Thị Thúy Châu

Giám đốc Marketing
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

Đoàn Thị Trang

Đoàn Thị Trang

Giám đốc dự án
Lê Thị Minh Thảo

Lê Thị Minh Thảo

Giám đốc dự án
Bà Ngô Thị Kim Ngân

Bà Ngô Thị Kim Ngân

Giám đốc dự án 

Bà Lê Thị Hồng Hạnh

Bà Lê Thị Hồng Hạnh

Giám đốc dự án 

Hồ Thị Lý

Hồ Thị Lý

Giám đốc dự án
Ông Trần Vĩ Thành

Ông Trần Vĩ Thành

Giám đốc dự án

Huỳnh Tấn Tường

Huỳnh Tấn Tường

Trưởng phòng kinh doanh
Trần Thành Hơn

Trần Thành Hơn

Trưởng phòng kinh doanh
Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

Trưởng phòng kinh doanh
Hồ Thị Sương

Hồ Thị Sương

Trưởng phòng kinh doanh
Lê Minh Tiến

Lê Minh Tiến

Trưởng phòng Marketing
Ông Đỗ Tùng Dương

Ông Đỗ Tùng Dương

Trưởng phòng kinh doanh

Dương Vũ Xuân Liễu

Dương Vũ Xuân Liễu

Trưởng phòng nhân sự
Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Trưởng phòng quản lý giỏ  hàng
arrow_back_ios_new
arrow_forward_ios