100 %

Nhân viên
hài lòng về nơi làm việc
(khảo sát OHI năm 2021)

90 %

Nhân viên
có thâm niên trên 5 năm

67 %

Nhân viên sở hữu
nhà riêng sau khi
làm việc tại công ty

50

Top 50
nơi làm việc tốt nhất
Việt Nam năm 2021

100 tr

Thu nhập

có thể nhận hàng tháng

Cơ hội nghề nghiệp
Vinh danh nhân viên tiêu biểu

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Chị Lê Thị Hồng Hạnh

Chức danh: Giám đốc dự án

Nhận danh hiệu Tướng Tài Quý 1/2022

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Team Storm

Nhận danh hiệu Best Team Quý 1/2022

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Team Marketing

Nhận danh hiệu The OutStanding Team Quý 1/2022

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Chị Hồ Thị Sương

Chức danh: Trưởng phòng kinh doanh

Nhận danh hiệu Best Sales Platinum Quý 1/2022

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Anh Nguyễn Phúc Lễ

Chức danh:Chuyên viên kinh doanh

Nhận danh hiệu Best Sale Gold Quý 1/2022

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Chị Trần Thị Thanh Thúy

Chức danh: Giám đốc dự án

Nhận danh hiệu Tướng Tài Quý 2/2021

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Chị Nguyễn Lê Thế Phương

Chức danh: Trưởng phòng kinh doanh

Nhận danh hiệu Best Sales Platinum Quý 2/2021

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Chị Hồ Thị Lý

Chức danh: Nhân viên kinh doanh

Nhận danh hiệu Best Sales Gold Quý 2/2021

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Team Marketing 

Chức danh: Chuyên viên tổ chức sự kiện

Nhận danh hiệu Best Leader Quý 2/2021

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Chị Nguyễn Thị Ý Nhi

Chức danh: Chuyên viên kinh doanh

Nhận danh hiệu Best Sales Gold Quý 1/2021

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Anh Lê Minh Tiến

Chức danh: Trưởng phòng thiết kế

Nhận danh hiệu Best Leader Quý 1/2021

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Anh Nguyễn Bảo Tùng

Chức danh: Giám đốc dự án

Nhận danh hiệu Tướng Tài Quý 1/2021

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Chị Nguyễn Lê Thế Phương

Chức danh: Trưởng phòng kinh doanh

Nhận danh hiệu Best Sales Platinum Quý 1/2021

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Chị Trần Thị Thanh Thúy

Giám đốc dự án

Nhận danh hiệu Tướng Tài Quý 4/2020

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Chị Nguyễn Lê Thế Phương

Chức danh: Trưởng phòng kinh doanh

Nhận danh hiệu Best Sales Platinum Quý 4/2020

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Chị Nguyễn Khánh Duyên

Chức danh: Chuyên viên kinh doanh

Nhận danh hiệu Best Sales Gold Quý 4/2020

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Anh Trần Vĩ Thành

Chức danh: Giám đốc dự án

Nhận danh hiệu Tướng Tài Quý 3/2020

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Chị Nguyễn Lê Thế Anh

Chức danh: Trưởng phòng kinh doanh

Nhận danh hiệu Best Sales Platinum Quý 3/2020

Sàn Nam Long hân hạnh vinh danh

Chị Nguyễn Lê Thế Anh 

Chức danh: Trưởng phòng kinh doanh

Nhận danh hiệu Best Sales Gold Quý 3/2020

Lê Thị Hồng Hạnh - Tướng tài Quý 1/2022
Team Storm - Best Team Quý 1/2022
Team Marketing - The OutStanding Team Quý 1/2022
Hồ Thị Sương - Best Sales Platinum Quý 1/2022
Nguyễn Phúc Lễ - Best Sales Gold Quý 1/2022
Trần Thị Thanh Thuý - Tướng tài Quý 2/2021
Nguyễn Lê Thế Phương - Best Sales Platinum Quý 2/2021
Hồ Thị Lý - Best Sales Gold Quý 2/2021
Dương Vũ Xuân Liễu - Best Staff Quý 2/ 2021
Nguyễn Thị Ý Nhi - Best Sales Gold 2021
Lê Minh Tiến - Best Leader Quý 1/2021
Nguyễn Bảo Tùng - Tướng tài Quý 1/2021
Nguyễn Lê Thế Phương - Best Sales Platinum Quý 1/2021
Trần Thị Thanh Thuý - Tướng Tài Quý 4/2020
Nguyễn Lê Thế Phương - Best Sales Platinum Quý 4/2020
Nguyễn Khánh Duyên - Best Sales Gold Quý 4/2020
Trần Vĩ Thành - Tướng tài Quý 3/2020
Nguyễn Lê Thế Anh - Best Sales Platinum Quý 3/2020
Nguyễn Lê Thế Anh - Best Sales Gold Quý 3/2020
chevron_left
chevron_right
Cơ hội nghề nghiệp
Chuyên viên kinh doanh
Số lượng0
Địa điểm
Ngày hết hạn
Chuyên viên, Quản Lý Giỏ Hàng
Số lượng0
Địa điểm
Ngày hết hạn
Giám đốc dự án
Số lượng0
Địa điểm
Ngày hết hạn
Trưởng phòng Kinh doanh
Số lượng0
Địa điểm
Ngày hết hạn
Chuyên viên, trợ lý Giám đốc Kinh doanh
Số lượng0
Địa điểm
Ngày hết hạn
Xem thêm