Ông Nguyễn Minh Quang

Thứ Năm, 02/12/2021

Là Chủ tịch HĐQT của Sàn Nam Long, tốt nghiệp Đại học Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, ông Quang có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Ông từng đảm trách chức vụ lãnh đạo trong hệ thống thông tin quản lý của Perfetti (Việt Nam). Hiện tại, ông Nguyễn Minh Quang đang làm Giám đốc Tiếp thị và Kinh doanh của Tập đoàn Nam Long. 

  • Thành tựu: Người truyền cảm hứng 2019.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.
 
Tin tức khác