Bà Trần Thị Trọn Lành

Thứ Năm, 02/12/2021

Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Bà Lành có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đặc biệt, với khả năng điều hành linh hoạt và không ngừng đổi mới, bà Lành đã từng bước dẫn dắt Sàn Nam Long ngày một phát triển vững mạnh hơn.

  • Thành tựu: Người truyền cảm hứng 2020.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.
Tin tức khác
Thứ Năm, 02/12/2021