Tại phía Tây TP. HCM, có một khu đô thị ngập tràn mảng xanh và bầu không khí thuần khiết, len lỏi là những kênh đào, được bao bọc khu đô thị là dòng sông Vàm Cỏ Đông.

Một khu đô thị mang đậm hơi thở của thiên nhiên đó chính là khu đô thị Waterpoint

good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre
good-morning-waterpoint-buoi-sang-thu-thai-va-trong-lanh-vnre

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *