Team Building 2020 - Enjoy to be Success

Chương trình Team Building 2020 - Enjoy to be Success của Sàn Nam Long được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, chương trình được diễn ra trong 4 ngày với nhiều hoạt động, vận động và gắn kết tinh thần tập thể. Và điều quan trọng hơn, các đồng đội năm nay đều tự quan sát và tìm ra được nhiều bài học cho team mình, cho chính cá nhân mỗi người. Chúng ta đều hiểu rằng trong một cuộc chiến chung, sự chủ động sẽ tạo ra dấu ấn đẹp, 1 cuộc chiến rạng rỡ mà thắng thua không còn là điều quan trọng.