SÀN NAM LONG THAM GIA HÀNH TRÌNH LIGHT UP YOUR POWER

Hành trình "LIGHT UP YOUR POWER" là hành trình đánh thức tinh thần chiến binh của các bạn nhân viên kinh doanh tham gia bán sản phẩm Akari City do chủ đầu tư Nam Long tổ chức. Và Sàn Nam Long - là sàn trực thuộc chủ đầu tư, với tất cả nhiệt huyết và sự tự tin đã tham gia hành trình với hơn 100% khả năng. Sàn Nam Long đã để lại dấu ấn khi tham gia hành trình và khẳng định là " CHÚNG TÔI ĐÃ SẴN SÀNG!"