NAM LONG TRADING FLOOR KICK OFF 2021

Chiến dịch 300 ngày máu lửa của Sàn Nam Long đã được khởi động! Với mục tiêu chung năm 2021 là “KHỎE – SANG – GIÀU”, Sàn Nam Long quyết tâm hành động, sẵn sàng chia sẻ cùng đồng đội, cam kết phục vụ khách hàng tận tâm. Tin rằng, với nỗ lực xây dựng không ngừng của toàn tập thể, Sàn Nam Long sẽ bùng nổ trong năm 2021!